5ขั้นตอนระบบ RO ต่างกับ 5ขั้นตอน ไม่มี RO ยังไง??????

5ขั้นตอนระบบ RO ต่างกับ 5ขั้นตอน ไม่มี RO ยังไง??????

การทำงานระบบ 5ขั้นตอนRO ดังนี้

ขั้นตอนที่1 Sediment Filter (PP)
สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรอง ในข้ันตอนต่อไป โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูง

ขั้นตอนที่2 Activated Cartridge Filter
คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน สามารถดูดติดและดูดซึม ช่วยกำจัดคลอรีน กลิ่น สี รส สารอินทรีย์ และ สารอนินทรีย์ รวมทั้งยาฆ่าแมลงได้
ด้วยไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่ง

ขั้นตอนที่3 Resin Food Grade
เป็นขั้นตอนการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange)
โดยผ่าน Resin คุณภาพสูง ชนิด Food Grade ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวก หินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำ

ขั้นตอนที่4 Reverse Osmosis (Membrane)
เป็นการกรองผ่านเยื่อแมมเบรนความละเอียด 0.0001 ไมครอน เป็นขั้นตอนสำคัญของ Reverse Osmosis ที่ทำให้เครื่องกรอง RO แตกต่างจากเครื่องกรองน้ำธรรมดาทั่วๆ ไป ทำหน้าที่ แยกสิ่งสกปรก สารละลาย โลหะหนัก สารพิษต่างๆ ที่ปะปนอยู่ในน้ำและหลุดออกจากขั้นตอนการกรองที่ 1,2,3 และกำจัดสิ่งเหล่านี้ออกจากระบบทันที ส่วนน้ำบริสุทธิ์ที่ผ่านเยื่อกรองนี้จะเก็บไว้ในถังสูญญากาศ ซึ่งควบคุมด้วยแรงดันลมก่อนผ่านขั้นตอน

ขั้นตอนที่5 Inline Post Carbon
ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นใน น้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *