เครื่องผลิตแสง UV

เครื่องผลิตแสง UV

เครื่องผลิตแสง UV
หลอดผลิตแสงยูวี / หลอดแก้ว
หลักการทำงาน
เครื่องผลิตแสงยูวี
ทำงานโดยการกรองสำหรับฆ่าเชื่อโรค
โดยผ่านแสงอัลตร้าไวโอเล็ตหรือแสง UVซึ่งการกรองแบบ UV นั้น
ก็ขึ้นอยู่กับมาตราฐานของ อย.ในแต่ละเขตของพื้นที่น้ำนั้นด้วย
เครื่องกรอง UV สามารถใช้คู่กันได้กับทุกระบบ

ขนาดสินค้า
-เครื่องผลิตแสงยูวี 15 วัตต์ ควอท ขนาดท่อ 0.75″
-เครื่องผลิตแสงยูวี 20 วัตต์ ควอท ขนาดท่อ 1″
-เครื่องผลิตแสงยูวี 30 วัตต์ ควอท ขนาดท่อ 1″
-เครื่องผลิตแสงยูวี 40 วัตต์ ควอท ขนาดท่อ 1″

หลอดผลิตแสงยูวี
ทำหน้าที่ในการผลิตแสงยูวีหรือแสงอัลตร้าไวโอเล็ต เพื่อฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ ในการฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี จะใช้แสงยูวีคลื่นสั้นส่องในน้ำ นับเป็นการฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ และไม่มีผลต่อคุณภาพของน้ำ การฆ่าเชื้อด้วย UV ได้นำมาใช้ในการบำบัดน้ำดื่ม น้ำเสีย ใช้ในเครื่องกรองน้ำระบบยูวี ตลอดจนน้ำที่ใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ วิธีนี้จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เริ่มได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทดแทนวิธีการใช้สารเคมีต่างๆ เช่น คลอรีน เป็นต้น
ขนาดสินค้า
ยี่ห้อ SYLVANIA 8 , 15 , 20 , 30 , 40 /วัตต์
ยี่ห้อ MOLITA 8 , 15 , 20 , 30 , 40 /วัตต์
*ใช้ได้กับทุกขนาดของเครื่องผลิตแสงยูวี

หลอดแก้ว
ทำหน้าที่ในการป้องกันหลอดยูวีและขั้วหลอดยูวีสัมผัสกับน้ำ ตัวแก้วทนอุณหภูมิ ทนสารเคมีได้ และตัวหลอดแก้วสามารถให้แสงยูวีส่องผ่านไปได้

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *