สินค้าแนะนำ ชุด ปั้มน้ำโซล่าเซลล์อเนกประสงค์ INVT

สินค้าแนะนำ ชุด ปั้มน้ำโซล่าเซลล์อเนกประสงค์ INVT

ชุดปั้มน้ำโซล่าเซลล์อเนกประสงค์ INVT พลังงานจากแสงอาทิตย์
+++เมื่อมีแดด น้ำก็มีใช้
2 แบบให้ต้องการเลือกใช้
-แผงโซล่าเซลล์ 1 แผงปั้มชัก ขนาด 1 แผง
*ปริมานที่จะนำน้ำมาใช้ในพื้นที่ การเกษตร 300×300 เมตร
-แผงโซล่าเซลล์ 1 แผงปั้มชัก ขนาด 4 แผง
*ปริมานที่จะนำน้ำมาใช้ในพื้นที่ การเกษตร 20 ไร่

รายละเอียด
-ปั้มชัก ขนาด 1 นิ้ว – มอเตอร์ ขนาด 24 V
-กล่องควบคุมแผงโซล่าเซลล์ ขนาด 350 W POLY
-ขับปั้มโดยต่อตรงกับแผงโซล่าเซลล์ใช้งานช่วง กลางวัน
ใบประกันสินค้า
-รับประกันปั้ม 1 ปี
-รับประกันแผงโซล่าเซลล์ 5 ปี

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *