วันปิยมหาราช

วันปิยมหาราช

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

“พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย”

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรีนเพาเวอร์ เนเจอร์ จำกัด

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *