เรื่อง กรณีการให้บริการลูกค้าในช่วงระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) CTT

เรื่อง กรณีการให้บริการลูกค้าในช่วงระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) CTT

เรื่อง กรณีการให้บริการลูกค้าในช่วงระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) CTT

ตั้งเเต่ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดเพิ่มมากขึ้น
ทางบริษัทฯ จึงมี นโยบายตามภาครัฐที่ให้พนักงาน Work Form Home เพื่อเป็นการป้องกัน
การเเพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอเรียนเเจ้งตัวเเทนจุดรับ-ส่งพัสดุเเละลูกค้าทุกท่าน พนักงานจะยังสามารถ
ดำเนินการติดตามสินค้าหรือพัสดุ รวมถึงยังสามารถจัดส่งของ เเละดำเนินการทำงานของทุกแผนกตามปกติเพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกท่าน

เเละทางบริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทางตัวเเทนจุดรับ-ส่งพัสดุเป็นอย่างดี
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *