แจ้งวันหยุด

ทางบริษัท ขอแจ้งปะกาศหยุด 1 วัน เนื่องด้วย 5 ธันวาคม วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพ่อแห่งชาติ และเปิดทำการ 6 ธันวาคม 2563 ตามปกติ

โปรโมชั่น ถังกรองไฟเบอร์

โปรโมชั่นวันนี้

วันปิยมหาราช

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “พระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย” ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กรีนเพาเวอร์ เนเจอร์ จำกัด